Klik hier voor een download van het persbericht 'Alle ziekenhuizen privacy proof in 2021' Privacy & Informatiebeveiliging Ziekenhuizen
Bewustwordingscampagne Privacy & Informatiebeveiliging
"SJB Media staat met haar team van specialisten voor jou/jullie klaar om informatiebeveiliging naast leerzaam ook leuk te maken door middel van onze bewustwordingscampagne".

We werken vandaag de dag steeds meer digitaal. Dat doen we vanaf onze werklocatie maar ook steeds meer vanuit huis. Digitaal verwerken we (dagelijks) persoonsgegevens, bedrijfsgevoelige of andere vertrouwelijke informatie. Vanuit werkgevers, klanten, patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden wordt verwacht dat we zorgvuldig met deze, aan ons toevertrouwde, informatie omgaan.


Ook vanuit de overheid wordt gevraagd expliciet aandacht te besteden aan informatiebeveiliging. Daarom schrijft de overheid wetten en richtlijnen voor. Een welbekende is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Maar wat betekenen de strenger wordende regels op gebied van informatiebeveiliging voor jou als medewerker of voor de organisatie waar je werkzaam bent? Wat is informatiebeveiliging en waar en wanneer kom je het tegen? En hoe ga je hiermee om?

SJB Media is specialist in het ontwikkelen van een voor jou/jullie (op maat gemaakte) bewustwordingscampagne op dit gebied. We werken hierin op inhoud samen met experts op het gebied van ICT en privacy.

Met onze campagne wordt op gepaste wijze aandacht besteed aan het:

  • Actief betrekken van medewerkers;
  • Informeren van alle geledingen van de organisatie;
  • Tot leven brengen van het begrip informatiebeveiliging.

Met andere woorden het creëren van bewustwording!

Maar ook:

  • Diverse vormen van scholing;
  • Met zorg voor organisatiebeleid en in lijn met wet en regelgeving.

Dat doen we vanuit SJB Media in gezamenlijkheid. Wij staat voor co-creatie volgens onze uitgangspunten: connectie vanuit het hart, vernieuwend, ruimdenkend, explorerend en effectief.

Voor meer informatie en de mogelijkheden neem contact met ons op:

Bart van Benthem: bart@sjbmedia.nl 06 - 48 74 86 52 

Sipke Jan Bousema: sipkejan@sjbmedia.nl 06 - 53 54 50 61