#DêromFrysk

#DêromFrysk gaat leerlingen enthousiast maken voor Fries als examenvak.

Google Assistant als leidraad voor nieuwe campagne onder leerlingen

Met een volledig nieuwe en innovatieve campagne gaan leerlingen van het voortgezet onderwijs geïnspireerd worden om het Fries als examenvak te kiezen. Die keuze zal binnenkort weer moeten worden gemaakt en de Afûk, SJB Media en Omrop Fryslân willen leerlingen laten zien hoe leuk, maar ook hoe belangrijk het Fries is. Voor de campagne #DêromFrysk is aansluiting gezocht met de doelgroep, leerlingen kunnen via Google Assistant namelijk letterlijk het gesprek aangaan met bekende Friezen.

‘Hey Google, praat met een bekende Fries’. Wanneer men dat probeert schakelt Google Assistant vanaf nu direct een van de vele filmpjes in die deelneemt aan de campagne #DêromFrysk. De filmpjes bestaan uit telefoongesprekken met bekende Friezen die vertellen waarom het Fries leuk en belangrijk is.

De campagne is het bewijs dat Google Assistant niet alleen kan functioneren als ‘gemaksmiddel’, maar ook om sterke campagnes mee neer te zetten. De Afûk, Omrop Fryslân en SJB Media hebben in samenwerking een campagne opgezet waarbij de combinatie tussen sociale media, Google Assistant en YouTube is gezocht. Via sociale media worden leerlingen gestimuleerd Google Assistant in te zetten. Vanuit Google Assistant worden bellers dan weer direct doorgeschakeld naar een YouTube filmpje. Het uiteindelijke doel is om leerlingen op het voortgezet onderwijs te motiveren Fries als examenvak te kiezen.

Voor de campagne wilden de makers aansluiting zoeken met de doelgroep. Sipke Jan Bousema: “Om de jongeren te bereiken zijn we op zoek gegaan naar een innovatieve en unieke toepassing. Met de combinatie tussen Google Assistant en YouTube is het ons gelukt een combinatie te vinden die nog nooit eerder is gebruikt en waardoor jongeren het idee hebben echt te bellen met bekende Friezen. Deze toepassing leidde al tot hilarische momenten, want je hebt het gevoel alsof er écht een telefoon over gaat. Ik ben trots dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van de Friese taal.”

Bekende Friezen die meedoen zijn Tim Douwsma, Elske DeWall, Johannes Rypma, Habtamu de Hoop, Jesse van Wieren, Ritse de Jong, Hieke de Jong en Jennifer de Vries.

Het Fries onder de aandacht brengen bij deze doelgroep is belangrijk volgens projectcoördinator onderwijs Lisa Boersma van de Afûk: ‘Prosintueel sjoen is de groep learlingen dy’t eksamen Frysk docht net grut. Troch harren bewust te meitsjen fan de foardielen fan it Frysk yn kombinaasje mei kânsen foar de takomst, wolle wy mei dizze kampanje de kommende jierren wurkje ta in gruttere
groep eksamenkandidaten. Dizze bewustwurding hoopje wy breder ynsette te kinnen as allinnich by de learlingen. It is nammentlik noch mar op 13% fan de skoallen mooglik om Frysk as eksamenfak te kiezen.’

Eindredacteur Janjelle Ringnalda van Omrop Fryslân Tsjil ziet het belang ook: ‘Wy sykje aktyf it kontakt mei ús doelgroep. Dizze tûke kampanje slút  goed oan by wat wy al in soad dogge by Omrop Fryslân Tsjil; jongerein benaderje wêr’t sy binne, online.’

Voor deze unieke campagne zochten de drie partijen de samenwerking met elkaar. Alles met het doel de groei van het Fries op een innovatieve manier te stimuleren.Reacties

No items found.

Content voor deze productie

Hieke de Jong
Elske de Wall
Tim Douwsma
Johanner Rypkema
Haptamu de Hoop
Ritse de Jomg
Belvideo Jenniffer de Vries
Belvideo Jesse van Wieren
Belvideo Habtamu de Hoop
Belvideo Tim Douwsma
Belvideo Johannes Rypma
Belvideo Elske DeWall
Belvideo Hielke de Jong
#DÊROMFRYSK PROMO

Meer Producties